Wanneer kom je niet?


Kom niet naar fit20 bij verkoudheid, loopneus, verminderd/verlies van reuk/smaakvermogen, (lichte) droge hoest, ongebruikelijke hoofdpijn en vermoeidheid, keelpijn, verhoging of koorts.

Kom niet naar fit20 binnen 24 uur na het stoppen van de bovenstaande klachten.

Kom niet naar fit20 wanneer je in contact geweest bent met iemand die deze symptomen heeft.

Als je tot een van de risicogroepen behoort, kom dan alleen naar fit20 wanneer jij dit verantwoord vindt. Dit geldt voor:

 • Alle personen boven de 70 jaar
 • Alle personen boven de 18 jaar met één van de onderliggende aandoening die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grote kans hebben op ernstiger beloop:
  • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
  • chronische hartaandoeningen
  • diabetes
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
  • met een hiv infectie in overleg met de hiv-behandelaar

Bij twijfel kom je niet.