Is het eigenlijk geen smoes voor luie mensen?

Gesprekje over de schutting. “Hé buurvrouw, gezellig was de barbecue. Dat over fit20 is me wel bijgebleven. Het achtervolgt me zelfs!” Buurvrouw lacht vriendelijk. “Dat kan ik me voorstellen. Het is ook een aardige ommezwaai in je denken.” Buurman knikt instemmend. “Dat is het zeker. Ik voel nog allerlei verzet tegen het idee van fit en sterk worden in 20 minuten per week. Het druist in tegen alles wat ik over sport denk.” Buurvrouw kijkt buurman nog eens aan. “Wat roept nou het meeste verzet op?”. Buurman denkt even na. “Nou, dat het eigenlijk gewoon een smoes is voor luie mensen. Die zich niet willen inspannen.” Buurvrouw lacht. “Je hebt die kennismakingstraining nog niet gedaan zeker?”. “Nee, eigenlijk niet.” zegt buurman. “Laten we het hebben over inspanning als je zelf een keer fit20 gedaan hebt.” Buurman is even stil. “Oké, maar hoe zit dat dan met zweten? Ik bedoel dat je niet zweet is toch het bewijs dat je geen inspanning levert?”. Buurvrouw is geduldig. “Het zit zo. Als je spieren hard werken, en dat doen ze tijdens de fit20 training, worden ze warm. Dan stijgt je lichaamstemperatuur. Dat kost energie. Je lichaam produceert dan zweet dat door verdamping op de huid voor afkoeling zorgt. Maar omdat fit20 super intensief is, en de spieren op hun hardst werken wordt er bewust in een koele studio getraind, 17°C. om precies te zijn. Je zweet dus niet en dus er gaat minder energie verloren. Die energie kan je goed gebruiken tijdens de training. Neem dat maar van mij aan!” lacht buurvrouw. “En het allerfijnste? Niet zweten, niet douchen, niet omkleden. Je kan je sporttas gewoon thuis laten. Als je er al één had natuurlijk.” zegt ze met een knipoog.