Sarcopenie - The fit20 Study - James Steele

Ass. professor James Steele is één van de bekendste wetenschappers op het gebied van ‘Sports and Exercise science’. James wilde onderzoek doen naar het effect van fit20 met de data uit de trainers app. Hij ontving begin 2018 de geanonimiseerde data van bijna 15.000 fit20'ers die toen één tot bijna zeven jaar fit20 hadden gedaan. Op 27 januari jl. verscheen de zgn. preprint van wat inmiddels het fit20 onderzoek heet. Het is een baanbrekend onderzoek. Het is het grootste onderzoek dat ooit binnen de bewegingswetenschap is gedaan. En...de conclusie van het onderzoek is ondubbelzinnig super positief. Veel meer daarover in de volgende fit20 facts die we op 11 mei gaan versturen!

We hebben tijdens de lockdown een uitgebreid video gesprek met James gevoerd, over allerlei zaken maar vooral natuurlijk over het fit20 onderzoek. Als voorproefje hier vast een deel van dat gesprek. Het gaat over sarcopenie, leeftijdsgebonden spierverlies.